Projects co-financed from EU

Project name:

Strengthening of marketing activities of IQ Structures s.r.o. and expansion to foreign markets.

Reg. number:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007523

Program:

OPPIK Marketing- II. Výzva

Objective:

The subject of the project is the export support of IQ Structures s.r.o. at 16 international trade fairs in France, Great Britain, Ireland, Austria, Germany, Russia, Azerbaijan and Guatemala in 2017-2019. The aim of the project is to strengthen the company’s position in the markets where the company is already operating and the entry into new markets. The objective is also to increase the volume of sales of products and growth in sales, as well as to increase the competitiveness of the company.

Realization dates:

11/2016 – 11/2019


Project name:

Production technology of innovative optical security features for protection of modern identity documents against counterfeiting.

Reg.number:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009003

Program:

OP PIK Inovace – III. Výzva

Objective:

The subject of the project submitted by IQ Structures s.r.o. is unique product and process innovation that will enable the company to bring innovated identification documents with better usability and technical properties to mass production.

Realization dates:

01/2017 – 12/2017


Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:

Posílení marketingových aktivit IQ Structures s.r.o. a expanze na zahraniční trhy.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007523

Program:

OPPIK Marketing- II. Výzva

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportu společnosti IQ Structures s.r.o. na 15 mezinárodních veletrzích v letech 2017-2019. Cílem projektu je posílení pozice firmy na trzích, kde společnost již působí a vstup na trhy nové. Cílem je rovněž zvýšení objemu prodeje výrobků a s ním spojený nárůst tržeb, v neposlední řadě také zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

11/2016 – 11/2019


Název projektu:

Podpora exportu společnosti IQ Structures s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016421

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV – IVV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti IQ Structures s.r.o. prostřednictvím účasti na 10 zahraničnch veletrzích zaměřených na bezpečnostní prvky a LED svítidla. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových odběratelů, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

03/2019 – 12/2022


Název projektu:

Produktová a procesní inovace zaměřená na transmisní bezpečnostní prvky pro polykarbonátové karty

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015175

Program:

OPPIK Inovace – V. Výzva

Náplň:

Předmětem předkládaného projektu je produktová a procesní inovace 8. řádu, která umožní zavést do produkce společnosti inovované transmisní bezpečnostní prvky pro polykarbonátové karty s unikátními užitnými a technickými vlastnostmi z hlediska bezpečnosti a ochrany proti padělání a napodobení, a tyto poté zavést do sériové výroby.

Termín realizace:

11/2018 – 10/2021


Název projektu:

Technologie velkoobjemové produkce hlubokých reliéfních mikrostruktur pro řízení světla z LED zdrojů

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015249

Program:

OPPIK Inovace – V. Výzva

Náplň:

Předmětem předkládaného projektu je unikátní produktová a procesní inovace, které umožní zavést do produkce společnosti inovativní reliéfní difraktivní systémy, které najdou uplatnění např. v oblasti LED osvětlení díky jedinenčnému řízení bílého světla ze světelného zdroje, a tyto poté zavést do sériové výroby společnosti.

Termín realizace:

11/2018 – 3/2021